Ra mắt CD thiền ca “Hoa Bay Khắp Trời”, thơ: Phan Tấn Hải, do nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ nhạc