Diệp Thế Lân VS Nguyễn Mạnh: Một Cuộc đua căng thẳng