Covid tại VN bùng phát, Đại Nam đóng cửa, TC-VN: đối nghịch chiến lược