Cùng chung số phận với VNCH, đồng minh Kurds bị Mỹ “Đâm sau lưng”