Dân Việt Silicon Valley lo lắng về cơn dịch đang bùng phát!