Diễn đàn an ninh Xiangshan ở Bắc Kinh: Vì sao Trung Quốc xuống giọng?