Diệp Thế Lân nói về cuộc bầu cử căng thẳng của khu vực 4, San Jose