Đối phó với Trung Quốc: Quốc Hội Mỹ đề nghị TT Obama theo chiến lược khác