Giám đốc tài chánh của Trump bị còng! Điều gì xảy ra kế tiếp?