HÀ NỘI RÚNG ĐỘNG: NHIỀU NGƯỜI VIỆT TRONG VỤ 39 NGƯỜI CHẾT TẠI ANH