Hình ảnh phản cảm, phi văn hóa tại APEC và tiếp đón TT Trump tại VN