“Hỏa ngục” hoành hành miền Tây nước Mỹ

A firefighter battles a fire along the Ronald Reagan (118) Freeway in Simi Valley, Calif., Monday, Nov. 12, 2018. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)