Liên hội cựu quân nhân và hội thiết giáp phản đối phim ‘Terror in little Saigon’