Lợi dụng Mỹ “kẹt” vụ Bắc Hàn, TQ thao túng biển Đông!

Lợi dụng Mỹ "kẹt" vụ Bắc Hàn, TQ thao túng biển Đông!