Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Nam Á, Trump đối phó ra sao?