Mỹ “sẽ không bị suy thoái nặng”, trái đất bị băng hà nếu…, Alan Mush bị kiện…