Mỹ sẽ theo đuổi chiến lược “Bất chiến tự nhiên thành” trong cuộc đối đầu với Trung Cộng!