Nghĩ gì về chuyến đi đầy “chinh phục” của TT Obama tại VN?