Nguyên cớ thúc đẩy Trung Cộng gây sụp đổ hiệp ước thương mại