NGUYỄN X. PHÚC HẠ LỆNH “SỬA SAI” VỚI MỸ – NHƯNG LÀM GÌ?