Những chi tiết nực cười nhưng ê chề của Trump và Phe Nhóm