Những giờ phút hồi hộp khi đoàn tị nạn rời đất Thái