Những ý kiến đối lập trong cuộc chạy đua vào dân biểu California?