Nóng tấn công nước Mỹ, Pence: “Đảng DC tạo ra khủng hoảng kinh tế nhân tạo”