OBAMA NHIỀU LẦN VAN XIN MÀ KIM JONG UN KHÔNG CHO GẶP?