Phạm Minh Chính “lở miệng”, tàn sát tập thể tại Buffalo!