“Quyền lực, Tội phạm và Bạo Lực” là nấc thang trở lại quyền của Đảng CH năm 2022?