Rút quân tại Trung Đông ảnh hưởng đến vai trò “bá chủ” thế giới của Mỹ?