San Jose bị sốc trước tin 3 người Việt chết thảm trong hoả hoạn