Sau 42 năm, phải chăng cộng đồng VN vẫn dẫm chân tại chỗ