Sôi động đến giờ chót: Trump có rời khỏi tòa Bạch Ốc?