SUPER TUESDAY: Tại sao các ứng cử viên Mỹ gốc Việt ngày càng thất bại?

San Jose Councilman Lan Diep heads to a meeting at San Jose City Hall Thursday, Feb. 9, 2017, in San Jose, Calif. (Jim Gensheimer/Bay Area News Group)