Tập Cận Bình sẽ nhức đầu khi đi Mỹ vào tháng 9 này