TC BẮN HOẢ TIỄN VÀO KHU HOÀNG SA- VN phản đối lấy lệ, TC phớt lờ!