Tết ở California, tuyết rơi kỷ lục – Thái vô địch Suzuki Cup