Thái Anh Văn đắc cử TT Đài Loan: Chủ trương “một quốc gia hai chế độ” bị phá sản!