“Thế hệ may mắn của TQ”: “Con đường phía trước là một bí ẩn đen tối!”