Thiền Am bị xử trong phiên tòa thời Trung Cổ, Hôn nhân đồng giới tại Mỹ!