Thương chiến: Cơ hội vàng hay sự phơi bày nhược điểm của kinh tế VN?