Thương chiến với Tàu, Trump trở thành một con bạc “khát nước”