TRUMP BỊ CÔ LẬP, CÔ ĐƠN, CHẾ NHẠO tại sinh nhật NATO