Trump: Thủ lĩnh IS Baghdadi chết như một con chó, như một tên hèn nhát