Trung Cộng phản ứng điên cuồng sau thảm bại ngoại giao tại Miến Điện