Trung Cộng: Sụp đổ kinh tế sẽ ảnh hưởng đến VN và thế giới