Trung Tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại San Jose: Kỳ 1: Chuyện “bịt mắt bắt dê”?