Trước khi sang VN gặp Kim Jong Un, TT Trump lên án chủ nghĩa xã hội!