TT Trump và “quả bom nguyên tử thứ hai” với Trung Cộng