Có phải lời phát biểu của tướng Flynn đã bị báo chí xuyên tạc?