Vì sao 27 công ty Mỹ rời TQ, không có công ty nào đến Việt Nam?