Vì Sao Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ bị chống? Bầu cử San Jose!